Грошовi перекази

Грошовi перекази

Нашi курси обмiну валют на 09.10.2006
В касі банку
  купiвля продаж
USD 5.05 5.08(0.01)
EUR 6.35(-0.03) 6.45(-0.02)
RUB 1.85 1.90
Докладніше


Балансовий звіт (тис.грн.)

Рядок Найменування статті На 01.01.06 На 01.07.06
1 АКТИВИ ...  ... 
2 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 9659.00  9177.00 
3 Кошти в інших банках 8734.00  5492.00 
4 Резерви під заборгованість інших банків 53.00  ... 
5 Резерви у відсотках до активу 0.60  ... 
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5267.00  6147.00 
7 Кредити, що надані: 76500.00  66165.00 
8 Юридичним особам 60455.00  55407.00 
9 Фізичним особам 16045.00  10758.00 
10 Резерви під заборгованість за кредитами 697.00  453.00 
11 Резерви у відсотках до активу 0.91  0.69 
12 Основні засоби 3505.00  2986.00 
13 Нематеріальні активи 63.00  69.00 
14 Нараховані доходи до отримання 289.00  238.00 
15 У тому числі прострочені нараховані доходи ...  17.00 
16 Відстрочений податковий актив 5.00  5.00 
17 Інші активи 1332.00  290.00 
18 Усього активів 104604.00  90116.00 
19 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ...  ... 
20 Кошти банків: ...  2700.00 
21 Кошти юридичних осіб 28322.00  15970.00 
22 Кошти фізичних осіб 35003.00  33376.00 
23 Боргові цінні папери, емітовані банком 4457.00  4026.00 
24 Нараховані витрати, що мають бути сплачені 797.00  646.00 
25 Відстрочені податкові зобов'язання 161.00  147.00 
26 Інші зобов'язання 2616.00  1454.00 
27 Усього зобов'язань 71356.00  58319.00 
28 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ...  ... 
29 Статутний капітал 31107.00  29050.00 
30 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 921.00  825.00 
31 Резерви переоцінки цінних паперів 103.00  ... 
32 Прибуток/Збиток поточного року 1117.00  1922.00 
33 Усього власного капіталу 33248.00  31797.00 
34 Усього пасивів 104604.00  90116.00 

Перевозчіков Євген Олександрович, начальник управління цінних паперів і маркетингу

(0642)590-765

 


Гостьова книга

Банк | Різне | Послуги | Клiєнтам | Контакти | Тарифи