halloween costumes
>> Головна ПРО БАНК

АТ "СП БАНК"

Історія діяльності, спектр послуг на ринку

АТ "СП БАНК" було створено відповідно до Установчого договору від 06 серпня 1994 року (зі змінами та доповненнями) та зареєстровано Національним банком України 13 вересня 1995 року за реєстраційним номером № 253. Первинна повна назва – „Східно-промисловий комерційний банк”.

Метою та напрямами діяльності Банку є сприяння економічному розвитку України та, зокрема, Луганської області, надання кредитно-фінансової підтримки розвитку економічних відносин, структурній перебудові та розвитку різних галузей економіки, розвинення ринку банківських послуг регіону.

Сьогодні серед операцій, що можуть здійснюватися фінансовою установою є весь спектр операцій відповідно до Банківської ліцензії №77 від 08.02.2010 р., Дозволу № 77-5 та додатку до нього від 08.02.2010 р., а саме:

 • неторговельні операції з валютними цінностями ;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів – нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • емісія власних цінних паперів;

 • організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнта;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (андеррайтинг);

 • перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

 • депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

 • діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

 • приймання вкладів від юридичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • емісія банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання в оренду індивідуальних банківських сейфів.

07 серпня 2001 року повна назва перереєстрована Національним банком України на Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-промисловий комерційний банк”. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-промисловий комерційний банк” є правонаступником „Східно-промислового комерційного банку”.

До Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-промисловий комерційний банк” та його правового попередника („Східно-промислового комерційного банку”) не було порушено провадження у справі про банкрутство або застосовано заходів із санації.

28 лютого 2002 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладів.

02 грудня 2002 року Банк стає членом національної платіжної системи „УкрКарт”.

26 жовтня 2006 року Банк стає членом системи „MasterCard”.

Банк має 11 банкоматів.

05 серпня 2003 року – Банк випускає власні облігації серії А та В обсягом 2 млн. грн. кожна (погашені у повному обсязі).

23 грудня 2004 року – відбувається друга емісія облігацій банку серії С обсягом 5 млн. грн (погашені у повному обсязі).

03 грудня 2004 року – Банк став професійним учасником фондового ринку України та отримав ліцензію на:

 • діяльність по випуску та обігу цінних паперів;

 • депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;

 • діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

У зв’язку з цим 21 грудня 2004 року – Банк став членом асоціації «Південноукраїнська торгівельна-інформаційна система» (ПТІС) та 20 січня 2005 року учасником Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).

15 серпня 2007 року - Банк випускає власні облігації серії D обсягом 5 млн. грн.

14 лютого 2008 року - Банк випускає власні облігації серії E та F обсягом 5 млн. грн.

На поточний час всі випуски облігації погашені в повному обсязі та в належні строки.

06 листопада 2008 року - Банк став членом СРО ЗАТ "УМВБ".

04 грудня 2009 року - Банк став членом фондової біржі ЗАТ "УМВБ".

28 квітня 2009 року - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" реорганізовано шляхом перетворення у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК".

04 червня 2009 року - Банк став членом СРО Асоціації "Українські фондові торговці".

Інформація по цінні папери Банку постійно друкується в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) - газеті „Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ”, а діяльність по обігу цінних паперів оприлюднюється на сайті "Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України".

Відомості про фінансовий стан та результати роботи (фінансова звітність) оприлюднюються щоквартально в офіційному органі преси Верховної Ради України – газеті «Голос України».

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

14 січня 2010 року - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" змінило назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК".

 
ГОЛОВНА
ПРО БАНК
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
ВІДДІЛЕННЯ

Курси валют

на 16/09/2013
  Куп. / Прод. НБУ
USD 8.100 / 8.180 7.9930
EUR 10.620 / 11.000 10.6227
RUB 2.430 / 2.500 2.4464
Банер
Банер
Банер