halloween costumes
>> Головна ПРО БАНК Банківська ліцензія

Банківська ліцензія

Згідно Банківської ліцензії Національного банку України №77 від 14 травня 2009 року АТ "СП БАНК" має право здійснювати наступні банківські операції згідно з ліцензією Національного банку України на здійснення банківських операцій №77 від 11.11.2011 року.

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
 • надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 • придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
 • лізинг;
 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Також, згідно Дозволу № 77-4 АТ "СП БАНК" має право на здійснення наступнних операцій:

 1. Операції з валютними цінностями:
  • неторговельні операції з валютними цінностями;
  • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
  • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України
  • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
 2. Емісія власних цінних паперів.

 3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

 4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

 5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

 6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

  • з інструментами грошового ринку;
  • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  • з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
 7. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
 
ГОЛОВНА
ПРО БАНК
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
ВІДДІЛЕННЯ

Курси валют

на 16/09/2013
  Куп. / Прод. НБУ
USD 8.100 / 8.180 7.9930
EUR 10.620 / 11.000 10.6227
RUB 2.430 / 2.500 2.4464