Балансовий зв╕т (тис.грн.)

Рядок Найменування статт╕ На 01.01.03 На 01.03.03
Актив
1 Кошти та залишки в НБУ 2 873 1 258
2 Кошти в ╕нших банках 1 030 1 494
3 Кредити та заборгован╕сть кл╕╓нт╕в 21 631 25 217
4 Основн╕ засоби та нематер╕альн╕ активи 676 786
5 Нарахован╕ доходи до отримання ... 3
6 ╤нш╕ активи 18 148
7 Усього актив╕в 26 228 28 906
Пасив
8 Кошти банк╕в 1 600 3 000
9 Кошти кл╕╓нт╕в 7 276 7 986
10 Нарахован╕ витрати до сплати 1 4
11 ╤нш╕ зобов'язання 2 047 2 037
12 Усього зобов'язань 10 924 13 027
13 Статутний кап╕тал 13 055 14 820
14 Резерви 542 629
15 Нерозпод╕лений прибуток 1 707 430
16 Усього власного кап╕талу 15 304 15 879
17 Усього пасив╕в 26 228 28 906

Св╕тлана Михайл╕вна Орс╕к, головний спец╕ал╕ст з внутр╕шнього аудиту

(0642)58-05-84