Грошовi перекази

Грошовi перекази

Нашi курси обмiну валют на 09.10.2006
В касі банку
  купiвля продаж
USD 5.05 5.08(0.01)
EUR 6.35(-0.03) 6.45(-0.02)
RUB 1.85 1.90
Докладніше

ЦЕНТР БАНКІВСЬКОГО АУДИТУ
аудиторська фірма
Україна 02002, м. Київ, вул.Раскової,15
код 23520140
тел.516-52-10 ліцензія № 001283


Аудиторський висновок

за результатами перевірки річної фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Східно-промисловий комерційний банк" за 2005 рік

м. Луганськ                                                                                                                   20 березня 2004 року

Згідно з договором № 20-10/2005 вiд 20.10.2005 незалежна аудиторська фірма "Центр банківського аудиту" провела аудит поданого нижче балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Схiдно-промисловий комерцiйний банк" станом на 1 січня 2006 року та пов`язаних з ним звітів: про фінансові результати, про власний капітал та про рух грошових коштів за 2005 рік.
Відповідальність за зазначену фінансову звітність несе керівництво банку.
Аудит Банку проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту для надання його Спостережній Раді банку.
Ми відповідаємо за надання висновку щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту.
Аудит містить міркування про найважливіші оцінки якості управління керівництва банку, відповідність облікової політики обставинам, в яких банк працює, адекватність відображення у фінансовому та податковому обліку доходів та витрат.
Під час аудиту зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтуванні сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка адекватності бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту та заходів контролю банку вимогам чинного законодавства на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Ми підтверджуємо, що фінансова звітність станом на 01.01.2006 в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображає фінансовий стан банку, та складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів банку. Система бухгалтерського обліку, що використовується в банку, відповідає законодавчим та нормативним вимогам.
Банк здійснював операції згідно Статуту, у межах ліцензії та Дозволів відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ і внутрішніх положень Банку.
Рівень регулятивного капіталу відповідає вимогам Національного банку України. Його розмір достатній як для виконання зобов'язань, так і здійснення активних операцій. Співвідношення капіталу до зобов`язань свідчить про його достатні захисні можливості.
Вимоги Національного банку України щодо формування обов`язкових резервів за кредитними операціями та дебіторською заборгованістю протягом року виконувались.
З метою передбачення та мінімізації ризиків банк проводив зважену кредитну та процентну політику, здійснював фінансовий моніторинг, узгоджував активи та пасиви за термінами залучення і розміщення грошових коштів за балансом в цілому.
Банк ліквідний та платоспроможний, фінансовий стан добрий.

Директор аудиторської фірми
"Центр банківського аудиту" І.О.Малюкова

Реєстр суб`єктів аудиторської
діяльності згідно з рішенням
АПУ № 1283 від 26.01.01.
Протокол № 98.


Оголошення
Нумізматам
Фінансовий довідник
Мапа сайту
Ваша думка

Які розділи нашого сайту Вас зацікавили?

Про банк
Кредитування
Депозити
Курси валют
Нумізматика
Тарифи
Новини
Цікаво все

[ ]


Перевозчіков Євген Олександрович, начальник управління цінних паперів і маркетингу

(0642)590-765

 


Гостьова книга

Банк | Різне | Послуги | Клiєнтам | Контакти | Тарифи