Перел╕к документ╕в для оформлення кредиту

а) клопотання, в якому визнача╓ться ц╕льове спрямування , сума кредиту, терм╕н користування та строки погашення, спос╕б забезпечення повернення кредиту, процентна ставка, джерела повернення кредиту та сплати процент╕в;

б) анкету позичальника (поручителя (гаранта), якщо так╕ ╓) (Додаток 1);

в) б╕знес-план або техн╕ко-економ╕чне об╜рунтування заходу (Додаток 2), що кредиту╓ться, з розрахунком економ╕чного ефекту в╕д його проведення, строками користування ╕ повернення кредиту, сплати процент╕в, джерелами погашення зобов`язань за кредитним договором тощо;

г)*коп╕╖ угод та ╕нших документ╕в, як╕ п╕дтверджують ц╕льове використання кредиту;

д)*коп╕ю л╕ценз╕╖, на окрем╕ види д╕яльност╕, що п╕длягають л╕цензуванню;

е) перел╕к майна, що знаходиться на баланс╕ заставодавця (позичальника та/або майнового поручителя) ╕ нада╓ться як спос╕б забезпечення виконання зобов`язань;

╓)*коп╕╖ документ╕в, як╕ п╕дтверджують право власност╕ заставодавця на майно та майнов╕ права, що передаються у заставу, дов╕дку-характеристику бюро техн╕чно╖ ╕нвентаризац╕╖;

ж) витяг з Державного ре╓стру застав рухомого майна про те, що рухоме майно, яке переда╓ться у заставу, не знаходиться у застав╕ в ╕нших кредитор╕в;

з) документи про варт╕сну оц╕нку предмета застави (незалежна експертна оц╕нка тощо);

и) документи, як╕ п╕дтверджують повноваження ос╕б на укладення кредитного договору, договору застави, поруки (гарант╕╖) тощо;

╕) ф╕нансову зв╕тн╕сть позичальника та поручителя (гаранта): баланс (форма © 1), зв╕т про ф╕нансов╕ результати (форма © 2) та ╕нш╕ встановлен╕ форми зв╕т╕в за останн╕ два роки (поточний р╕к щоквартально);

╖) розшифровку в╕дпов╕дних рядк╕в деб╕торсько╖ та кредиторсько╖ заборгованост╕ (╕нших рядк╕в) на останню зв╕тну дату;

к)*коп╕ю декларац╕╖ про прибуток на останню зв╕тну дату;

л) дов╕дку державно╖ податково╖ адм╕н╕страц╕╖ про стан розрахунк╕в з бюджетом;

м)*коп╕ю аудиторського висновку за останн╕й р╕к (для позичальник╕в, щодо яких Законодавством передбачена аудиторська перев╕рка);

н) дов╕дку про наявн╕сть заборгованост╕ по кредитах в ╕нших банках з висв╕тленням умов ╖х надання та повернення;

о) дов╕дку про рух кошт╕в за поточними рахунками, як╕ в╕дкрит╕ в ╕нших банках, за останн╕й р╕к з розбивкою за м╕сяцями;

п)*нотар╕ально засв╕дчен╕ коп╕╖ установчих документ╕в, св╕доцтва про державну ре╓страц╕ю, дов╕дки орган╕в статистики про внесення до ╓диного державного ре╓стру, картки ╕з зразками п╕дпис╕в та в╕дбитком печатки, коп╕╖ дов╕дки про взяття на податковий обл╕к, паспорта кер╕вника та головного бухгалтера, дов╕дки про ╖х ╕дентиф╕кац╕йн╕ коди (для позичальник╕в, як╕ не мають поточного рахунка в Банку).

Документи, в╕дм╕чен╕ значком (*), надаються разом з ориг╕налами, як╕ п╕сля ╖х огляду повертаються позичальнику.

При видач╕ кредиту на розширення, реконструкц╕ю та техн╕чне переозбро╓ння д╕ючих п╕дпри╓мств, буд╕вництво нових п╕дпри╓мств ╕ об'╓кт╕в нерухомост╕ (╕нвестиц╕йна д╕яльн╕сть) позичальник також нада╓:
- проектно-кошторисну документац╕ю;
- р╕шення про в╕дведення земельно╖ д╕лянки;
- дозв╕л п╕дрозд╕лу арх╕тектурно-буд╕вельного контролю на буд╕вництво;
- ╕нформац╕ю про наявн╕сть орган╕зац╕╖, що буде зд╕йснювати буд╕вництво.

Додаток 1. Анкета позичальника
Додаток 2. Техн╕ко-економ╕чне обгрунтування заходу, що кредиту╓ться
Додаток 3. Розрахунок окупност╕ заходу, що кредиту╓тьсяТерм╕н розгляду документ╕в, визначення кредитоспроможност╕ позичальника й надання кредиту - до 3 робочих дн╕в.

В ╕нтересах позичальника!

Якщо п╕дпри╓мство зац╕кавлене одержати кредит у нашому Банку, можна заповнити й в╕дправити електронною поштою на адресу м╕н╕мальний пакет документ╕в: анкету позичальника й техн╕ко-економ╕чне обгрунтування заходу, що пропону╓ться до кредитування. Банк розгляне документи й обов'язково пов╕домить Вам про сво╓ р╕шення.

Якщо у Вас виникли питання, зв'яж╕ться з нами за телефонами (0642) 58-55-05, 58-05-84 або електронною поштою

Волкова Галина Павл╕вна, начальник управл╕ння активно-пасивних операц╕й

(0642)58-06-98