Перелік документів для оформлення кредиту

а) клопотання, в якому визначається цільове спрямування , сума кредиту, термін користування та строки погашення, спосіб забезпечення повернення кредиту, процентна ставка, джерела повернення кредиту та сплати процентів;

б) анкету позичальника (поручителя (гаранта), якщо такі є) (Додаток 1);

в) бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування заходу (Додаток 2), що кредитується, з розрахунком економічного ефекту від його проведення, строками користування і повернення кредиту, сплати процентів, джерелами погашення зобов`язань за кредитним договором тощо;

г)*копії угод та інших документів, які підтверджують цільове використання кредиту;

д)*копію ліцензії, на окремі види діяльності, що підлягають ліцензуванню;

е) перелік майна, що знаходиться на балансі заставодавця (позичальника та/або майнового поручителя) і надається як спосіб забезпечення виконання зобов`язань;

є)*копії документів, які підтверджують право власності заставодавця на майно та майнові права, що передаються у заставу, довідку-характеристику бюро технічної інвентаризації;

ж) витяг з Державного реєстру застав рухомого майна про те, що рухоме майно, яке передається у заставу, не знаходиться у заставі в інших кредиторів;

з) документи про вартісну оцінку предмета застави (незалежна експертна оцінка тощо);

и) документи, які підтверджують повноваження осіб на укладення кредитного договору, договору застави, поруки (гарантії) тощо;

і) фінансову звітність позичальника та поручителя (гаранта): баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) та інші встановлені форми звітів за останні два роки (поточний рік щоквартально);

ї) розшифровку відповідних рядків дебіторської та кредиторської заборгованості (інших рядків) на останню звітну дату;

к)*копію декларації про прибуток на останню звітну дату;

л) довідку державної податкової адміністрації про стан розрахунків з бюджетом;

м)*копію аудиторського висновку за останній рік (для позичальників, щодо яких Законодавством передбачена аудиторська перевірка);

н) довідку про наявність заборгованості по кредитах в інших банках з висвітленням умов їх надання та повернення;

о) довідку про рух коштів за поточними рахунками, які відкриті в інших банках, за останній рік з розбивкою за місяцями;

п)*нотаріально засвідчені копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки органів статистики про внесення до єдиного державного реєстру, картки із зразками підписів та відбитком печатки, копії довідки про взяття на податковий облік, паспорта керівника та головного бухгалтера, довідки про їх ідентифікаційні коди (для позичальників, які не мають поточного рахунка в Банку).

Документи, відмічені значком (*), надаються разом з оригіналами, які після їх огляду повертаються позичальнику.

При видачі кредиту на розширення, реконструкцію та технічне переозброєння діючих підприємств, будівництво нових підприємств і об'єктів нерухомості (інвестиційна діяльність) позичальник також надає:
- проектно-кошторисну документацію;
- рішення про відведення земельної ділянки;
- дозвіл підрозділу архітектурно-будівельного контролю на будівництво;
- інформацію про наявність організації, що буде здійснювати будівництво.

Додаток 1. Анкета позичальника
Додаток 2. Техніко-економічне обгрунтування заходу, що кредитується
Додаток 3. Розрахунок окупності заходу, що кредитуєтьсяТермін розгляду документів, визначення кредитоспроможності позичальника й надання кредиту - до 3 робочих днів.

В інтересах позичальника!

Якщо підприємство зацікавлене одержати кредит у нашому Банку, можна заповнити й відправити електронною поштою на адресу мінімальний пакет документів: анкету позичальника й техніко-економічне обгрунтування заходу, що пропонується до кредитування. Банк розгляне документи й обов'язково повідомить Вам про своє рішення.

Якщо у Вас виникли питання, зв'яжіться з нами за телефонами (0642) 58-55-05, 58-05-84 або електронною поштою

Волкова Галина Павлівна, начальник управління активно-пасивних операцій

(0642)58-06-98

 


Гостьова книга

Банк | Різне | Послуги | Клiєнтам | Контакти | Тарифи