Згідно Банківської ліцензії Національного банку України №77 від 29 грудня 2001 року Східно-промисловий банк має право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а саме:

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

- лізинг;

- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Також, згідно Дозволу № 77-2 Банк має право на здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", згідно з Додатком до Дозволу, а саме:

1. Операції з валютними цінностями:
- неторговельні операції з валютними цінностями;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

2. Емісія власних цінних паперів.

3. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

4. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.


ОголошенняНумізматамФінансовий довідникМапа сайту
Ваша думка

Які розділи нашого сайту Вас зацікавили?

Про банк
Кредитування
Депозити
Курси валют
Нумізматика
Тарифи
Новини
Цікаво все

[ ]


Бугай Андрій Андрійович, начальник управління цінних паперів і маркетингу

(0642)58-55-05