Починаючі з 1 січня 2003 року, Національний банк України буде здійснювати реєстрацію договорів, які передбачають залучення кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів за наступними середньозваженими процентними ставками:

- в іноземній валюті І групи Класифікатора іноземних валют НБУ - 12% річних;
- в іноземній валюті ІІ-ІІІ груп Класифікатора іноземних валют НБУ 24% річних.

(Лист Національного банку України від 09.12.02 № 13-126/4423-7555)

(0642)58-04-30