Шановн╕ кл╕╓нти Сх╕дно-промислового банку!

З 11 червня 2003 року набува╓ чинност╕ Закон Укра╖ни "Про запоб╕гання та протид╕ю легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом" (дал╕ - Закон). Закон регулю╓ в╕дносини у сфер╕ запоб╕гання та протид╕╖ запровадженню в легальний об╕г доход╕в, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на боротьбу з ф╕нансуванням тероризму.

Зг╕дно з Законом до легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в в╕дносяться д╕╖, спрямован╕ на приховування чи маскування незаконного походження кошт╕в або ╕ншого майна чи волод╕ння ними, прав на так╕ кошти або майно, джерела ╖х походження, м╕сцезнаходження, перем╕щення, а так само набуття, волод╕ння або використання кошт╕в або ╕ншого майна, за умови усв╕домлення особою, що вони були доходами (стаття 2 Закону).

Законом встановлюються ф╕нансов╕ операц╕╖, як╕ п╕длягають обов'язковому (стаття 11 Закону) та внутр╕шньому ф╕нансовому мон╕торингу (стаття 12 Закону).

Так, стаття 11 Закону в╕дносить до ф╕нансово╖ операц╕╖, яка п╕дляга╓ обов'язковому ф╕нансовому мон╕торингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дор╕вню╓ чи перевищу╓ 80000 гривень або дор╕вню╓ чи перевищу╓ суму в ╕ноземн╕й валют╕, екв╕валентну 80000 гривень, та ма╓ одну або б╕льше ознак, визначених ц╕╓ю статтею:

- переказ грошових кошт╕в на анон╕мний (номерний) рахунок за кордон ╕ надходження грошових кошт╕в з анон╕много (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ кошт╕в на рахунок, в╕дкритий у ф╕нансов╕й установ╕ в кра╖н╕, що в╕днесена Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни до перел╕ку офшорних зон;
- куп╕вля (продаж) чек╕в, дорожн╕х чек╕в або ╕нших под╕бних плат╕жних засоб╕в за гот╕вку;
- зарахування або переказ грошових кошт╕в, надання або отримання кредиту (позики), проведення ф╕нансових операц╕й з ц╕нними паперами у випадку, коли хоча б одна ╕з стор╕н ╓ ф╕зичною або юридичною особою, що ма╓ в╕дпов╕дну ре╓страц╕ю, м╕сце проживання чи м╕сце знаходження в кра╖н╕ (на територ╕╖), яка не бере участь в м╕жнародному сп╕вроб╕тництв╕ у сфер╕ запоб╕гання та протид╕╖ легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, та ф╕нансуванню тероризму, або одн╕╓ю з стор╕н ╓ особа, що ма╓ рахунок в банку, заре╓строваному у вищезазначен╕й кра╖н╕ (на вищезазначен╕й територ╕╖). Перел╕к таких кра╖н (територ╕й) визнача╓ться в╕дпов╕дно до порядку, встановленого Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни на основ╕ перел╕к╕в, затверджених м╕жнародними орган╕зац╕ями, д╕яльн╕сть яких спрямована на протид╕ю легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, та ф╕нансуванню тероризму, ╕ п╕дляга╓ опубл╕куванню;
- переказ кошт╕в у гот╕вков╕й форм╕ за кордон з вимогою видати одержувачу кошти гот╕вкою;
- зарахування на рахунок кошт╕в у гот╕вков╕й форм╕ з ╖х подальшим переказом того самого або наступного операц╕йного дня ╕нш╕й особ╕;
- зарахування грошових кошт╕в на рахунок чи списання грошових кошт╕в з рахунку юридично╖ особи, пер╕од д╕яльност╕ яко╖ не перевищу╓ трьох м╕сяц╕в з дня ╖╖ ре╓страц╕╖, або зарахування грошових кошт╕в на рахунок чи списання грошових кошт╕в з рахунку юридично╖ особи у випадку, якщо операц╕╖ на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його в╕дкриття;
- в╕дкриття рахунку з внесенням на нього кошт╕в на користь третьо╖ особи;
- переказ особою, за в╕дсутност╕ зовн╕шньоеконом╕чного контракту, кошт╕в за кордон;
- обм╕н банкнот, особливо ╕ноземно╖ валюти, на банкноти ╕ншого ном╕налу;
- проведення ф╕нансових операц╕й з ц╕нними паперами на пред'явника, не розм╕щеними в депозитар╕ях;
- придбання особою ц╕нних папер╕в за гот╕вку;
- виплата ф╕зичн╕й особ╕ страхового в╕дшкодування або отримання страхово╖ прем╕╖;
- виплата особ╕ виграшу в лотерею, казино або в ╕ншому гральному заклад╕;
- розм╕щення дорогоц╕нних метал╕в, дорогоц╕нного кам╕ння та ╕нших ц╕нностей в ломбард.

Стаття 12 Закону в╕дносить до ф╕нансово╖ операц╕╖, яка п╕дляга╓ внутр╕шньому ф╕нансовому мон╕торингу, якщо вона ма╓ одну або б╕льше ознак, визначених ц╕╓ю статтею:

1) заплутаний або незвичний характер ф╕нансово╖ операц╕╖, яка не ма╓ очевидного економ╕чного сенсу або очевидно╖ законно╖ мети, зокрема:
а) прийняття суб'╓ктом первинного ф╕нансового мон╕торингу кошт╕в в╕д особи, яка пропону╓ або погоджу╓ться на отримання процент╕в по депозиту, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, або сплату ком╕с╕й (плати за зд╕йснення окремих операц╕й з його коштами) у розм╕рах, б╕льших н╕ж визначен╕ суб'╓ктом первинного мон╕торингу за тотожними вкладами або операц╕ями на поточний момент;
б) наполягання особи провести операц╕ю за правилами, в╕дм╕нними в╕д встановлених законодавством та внутр╕шн╕ми документами суб'╓кта первинного мон╕торингу щодо таких операц╕й за зм╕стом або за строками ╖╖ проведення;
в) внесення особою у ран╕ше узгоджену схему проведення операц╕╖ (операц╕й) безпосередньо перед початком ╖╖ реал╕зац╕╖ значних зм╕н, що особливо стосуються напряму руху грошових кошт╕в або ╕ншого майна, в тому числ╕ неодноразова зм╕на банк╕вських рекв╕зит╕в бенеф╕ц╕ара п╕сля надання першого доручення на переведення кошт╕в або ╕ндосац╕ю плат╕жних документ╕в, надання доручення на перерахування кошт╕в бенеф╕ц╕ару через два та б╕льше рахунки ╕нших ос╕б;
г) представлення особою ╕нформац╕╖, яку неможливо перев╕рити;
╜) неможлив╕сть встановлення контрагент╕в особи, прийняття суб'╓ктом первинного ф╕нансового мон╕торингу кошт╕в (плат╕жних документ╕в до ╖х оплати) в╕д особи, яка надсила╓ кошти на адресу ╕ншо╖ сторони цив╕льно-правово╖ угоди, внасл╕док чого так╕ кошти повертаються без виконання ф╕нансово╖ операц╕╖ у зв'язку з незнаходженням тако╖ ╕ншо╖ сторони або у зв'язку з ╖╖ в╕дмовою щодо ╖х прийняття;
д) в╕дмова в наданн╕ особою (кл╕╓нтом) в╕домостей, передбачених законодавством та в╕дпов╕дними внутр╕шн╕ми документами суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу;
е) регулярне укладення особою строкових угод або використання ╕нших пох╕дних ф╕нансових ╕нструмент╕в, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за ф╕нансовими операц╕ями з одним або к╕лькома контрагентами, результатом чого ╓ пост╕йний прибуток або пост╕йн╕ збитки особи;
╓) прийняття суб'╓ктом первинного ф╕нансового мон╕торингу кошт╕в (плат╕жних документ╕в до ╖х оплати) в╕д особи, яка зд╕йсню╓ неодноразовий обм╕н ц╕нних папер╕в на ╕нш╕ ц╕нн╕ папери протягом поточного року без отримання або надання грошових компенсац╕й, пов'язаних з таким обм╕ном;
ж) настання страхового випадку протягом короткого терм╕ну, який визнача╓ться спец╕ально уповноваженим органом виконавчо╖ влади у сфер╕ регулювання ринк╕в ф╕нансових послуг, п╕сля укладення страхово╖ угоди;

2) нев╕дпов╕дн╕сть ф╕нансово╖ операц╕╖ д╕яльност╕ юридично╖ особи, що встановлена статутними документами ц╕╓╖ особи, зокрема:
а) не пов'язане з д╕яльн╕стю особи ╕стотне зб╕льшення залишку на рахунку, який згодом перерахову╓ться ╕ншому суб'╓кту первинного ф╕нансового мон╕торингу або використову╓ться для ц╕лей куп╕вл╕ ╕ноземно╖ валюти (з переказом на користь нерезидента), ц╕нних папер╕в на пред'явника;
б) в╕дсутн╕сть зв'язку м╕ж характером ╕ родом д╕яльност╕ особи з послугами, за якими особа зверта╓ться до суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу;
в) регулярне представлення чек╕в, ем╕тованих банком-нерезидентом та ╕ндосованих нерезидентом, на ╕нкасо, якщо така д╕яльн╕сть не в╕дпов╕да╓ д╕яльност╕ особи, в╕дом╕й суб'╓кту первинного ф╕нансового мон╕торингу;
г) зарахування на рахунок особи значно╖ к╕лькост╕ платеж╕в в╕д ф╕зичних ос╕б на суму, що не перевищу╓ суму, визначену статтею 11 цього Закону, у тому числ╕ через касу суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу, якщо д╕яльн╕сть особи не пов'язана з наданням послуг населенню, збором обов'язкових або добров╕льних платеж╕в;
╜) ╕стотне зб╕льшення частки гот╕вки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основно╖ д╕яльност╕ особи ╓ розрахунки в безгот╕вков╕й форм╕;
д) розм╕щення на рахунку значно╖ суми гот╕вкових кошт╕в особою, яка за р╕внем доходу чи сферою д╕яльност╕ не може зд╕йснювати ф╕нансову операц╕ю на таку суму;
е) разовий продаж (куп╕вля) особою великого пакета ц╕нних папер╕в, що в╕льно не обертаються на орган╕зованому ринку, за умови, що особа не ╓ профес╕йним учасником ринку ц╕нних папер╕в ╕ ц╕нн╕ папери не передаються особ╕ в погашення прострочено╖ заборгованост╕ контрагента перед особою;
3) виявлення неодноразового зд╕йснення ф╕нансових операц╕й, характер яких да╓ п╕дстави вважати, що метою ╖х зд╕йснення ╓ уникнення процедур обов'язкового ф╕нансового мон╕торингу, передбачених цим Законом, зокрема:
а) регулярне зарахування на рахунок особи (у випадку юридично╖ особи, якщо це не пов'язано з ╖╖ основною д╕яльн╕стю) кошт╕в у гот╕вков╕й форм╕ з подальшим переказом ус╕╓╖ або б╕льшо╖ частини суми протягом одного операц╕йного дня або наступного за ним дня на рахунок кл╕╓нта, в╕дкритий в ╕ншого суб'╓кта первинного ф╕нансового мон╕торингу, або на користь третьо╖ особи, у тому числ╕ нерезидента;
б) передавання особою доручення про зд╕йснення ф╕нансово╖ операц╕╖ через представника (посередника), якщо представник (посередник) викону╓ доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'╓ктом первинного ф╕нансового мон╕торингу.

Внутр╕шн╕й ф╕нансовий мон╕торинг може зд╕йснюватися й щодо ╕нших ф╕нансових операц╕й, коли у банка виникають п╕дстави вважати, що ф╕нансова операц╕я проводиться з метою легал╕зац╕╖ (в╕дмивання) доход╕в.

В╕дпов╕дно до Закону банк зобов'язаний:
- проводити ╕дентиф╕кац╕ю особи, яка зд╕йсню╓ ф╕нансову операц╕ю, що п╕дляга╓ ф╕нансовому мон╕торингу в╕дпов╕дно до Закону, або в╕дкрива╓ рахунок (у тому числ╕ депозитний), на п╕дстав╕ наданих в установленому порядку документ╕в або за наявност╕ п╕дстав вважати, що ╕нформац╕я щодо ╕дентиф╕кац╕╖ особи потребу╓ уточнення;
- забезпечувати виявлення ╕ ре╓страц╕ю ф╕нансових операц╕й, що п╕длягають ф╕нансовому мон╕торингу;
- надавати Державному департаменту ф╕нансового мон╕торингу ╕нформац╕ю про ф╕нансову операц╕ю, що п╕дляга╓ обов'язковому ф╕нансовому мон╕торингу, не п╕зн╕ше, н╕ж протягом трьох робочих дн╕в з моменту ╖╖ ре╓страц╕╖;
- надавати в╕дпов╕дно до законодавства додаткову ╕нформац╕ю на запит Державного департаменту ф╕нансового мон╕торингу, пов'язану з ф╕нансовими операц╕ями, що стали об'╓ктом ф╕нансового мон╕торингу, в тому числ╕ таку, що становить банк╕вську та комерц╕йну та╓мницю, не п╕зн╕ше, н╕ж протягом трьох робочих дн╕в з моменту отримання запиту;
- сприяти суб'╓ктам державного ф╕нансового мон╕торингу з питань проведення анал╕зу ф╕нансових операц╕й, що п╕длягають ф╕нансовому мон╕торингу;
- вживати заход╕в щодо запоб╕гання розголошенню (у тому числ╕ особам, стосовно ф╕нансових операц╕й яких проводиться перев╕рка) ╕нформац╕╖, яка нада╓ться Державному департаменту ф╕нансового мон╕торингу, та ╕ншо╖ ╕нформац╕╖ з питань ф╕нансового мон╕торингу (в тому числ╕ про факт подання тако╖ ╕нформац╕╖);
- збер╕гати документи, як╕ стосуються ╕дентиф╕кац╕╖ ос╕б, якими зд╕йснено ф╕нансову операц╕ю, що зг╕дно з Законом п╕дляга╓ ф╕нансовому мон╕торингу, та всю документац╕ю про зд╕йснення ф╕нансово╖ операц╕╖ протягом п'яти рок╕в п╕сля проведення тако╖ ф╕нансово╖ операц╕╖.

Банк ма╓ право:
- в╕дмовитися в╕д забезпечення зд╕йснення ф╕нансово╖ операц╕╖ у раз╕ встановлення, що ця ф╕нансова операц╕я м╕стить ознаки тако╖, що зг╕дно з цим Законом п╕дляга╓ ф╕нансовому мон╕торингу (частина 2 статт╕ 7 Закону);
- витребувати, а кл╕╓нт зобов'язаний надати документи ╕ в╕домост╕, необх╕дн╕ для з'ясування його особи, сут╕ д╕яльност╕, ф╕нансового стану. У раз╕ ненадання кл╕╓нтом необх╕дних документ╕в чи в╕домостей або умисного подання неправдивих в╕домостей про себе банк в╕дмовля╓ кл╕╓нту у його обслуговуванн╕ та /або не в╕дкрива╓ рахунок (у тому числ╕ депозитний) (в╕дпов╕дно до вимог частини 5 статт╕ 64 Закону Укра╖ни "Про банки ╕ банк╕вську д╕яльн╕сть", частини 5 статт╕ 18 Закону Укра╖ни "Про ф╕нансов╕ послуги та державне регулювання ринк╕в ф╕нансових послуг" - у нов╕й редакц╕╖, яка набува╓ чинност╕ 11.06.2003).

Одн╕╓ю ╕з складових ╕дентиф╕кац╕╖ кл╕╓нт╕в ╓ процедура уточнення банком ╕нформац╕╖ щодо кл╕╓нта у раз╕: зм╕ни власника ╕стотно╖ участ╕, зм╕ни м╕сцезнаходження (проживання) власника рахунку, внесення зм╕н до установчих документ╕в, зак╕нчення строку д╕╖ наданих документ╕в до банку (у тому числ╕ щодо повноважень ос╕б, як╕ мають право д╕яти в╕д ╕мен╕ власника рахунку).

Враховуючи те, що така процедура ╓ необх╕дною для виконання вимог Закону, просимо Вас сво╓часно подавати в╕дпов╕дн╕ документи до банку.

Кр╕м того, в╕дпов╕дно до вимог частини 6 статт╕ 64 Закону Укра╖ни "Про банки ╕ банк╕вську д╕яльн╕сть" (у нов╕й редакц╕╖): "Для ╕дентиф╕кац╕╖ кл╕╓нта - юридично╖ особи банк ма╓ ╕дентиф╕кувати ф╕зичних ос╕б, як╕ ╓ власниками ц╕╓╖ юридично╖ особи, мають прямий або опосередкований вплив на не╖ та отримують економ╕чну вигоду в╕д ╖╖ д╕яльност╕. У раз╕, якщо юридична особа ╓ господарським товариством, банк ма╓ ╕дентиф╕кувати ф╕зичних ос╕б, як╕ мають ╕стотну участь у ц╕й юридичн╕й особ╕. Кл╕╓нт ма╓ надавати передбачен╕ законодавством в╕домост╕, як╕ витребу╓ банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулю╓ в╕дносини у сфер╕ запоб╕гання легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом. У раз╕ ненадання таких в╕домостей кл╕╓нтом рахунок не в╕дкрива╓ться, а в раз╕ наявност╕ ран╕ше в╕дкритих рахунк╕в банк в╕дмовля╓ в зд╕йсненн╕ обслуговування".

За невиконання вимог закон╕в Укра╖ни з питань запоб╕гання та протид╕╖ легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, передбачена крим╕нальна та адм╕н╕стративна в╕дпов╕дальн╕сть, а саме:

Крим╕нальний кодекс Укра╖ни,

"Стаття 209. Легал╕зац╕я (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом

1. Вчинення ф╕нансово╖ операц╕╖ чи укладення угоди з коштами або ╕ншим майном, одержаними внасл╕док вчинення сусп╕льно небезпечного протиправного д╕яння, що передувало легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, а також вчинення д╕й, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких кошт╕в або ╕ншого майна чи волод╕ння ними, прав на так╕ кошти або майно, джерела ╖х походження, м╕сцезнаходження, перем╕щення, а так само набуття, волод╕ння або використання кошт╕в чи ╕ншого майна, одержаних внасл╕док вчинення сусп╕льно небезпечного протиправного д╕яння, що передувало легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, - караються позбавленням вол╕ на строк в╕д трьох до шести рок╕в з позбавленням права об╕ймати певн╕ посади або займатися певною д╕яльн╕стю на строк до двох рок╕в з конф╕скац╕╓ю кошт╕в або ╕ншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конф╕скац╕╓ю майна.
2. Д╕╖, передбачен╕ частиною першою ц╕╓╖ статт╕, вчинен╕ повторно або за попередньою змовою групою ос╕б, або у великому розм╕р╕, - караються позбавленням вол╕ на строк в╕д семи до дванадцяти рок╕в з позбавленням права об╕ймати певн╕ посади або займатися певною д╕яльн╕стю на строк до трьох рок╕в з конф╕скац╕╓ю кошт╕в або ╕ншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конф╕скац╕╓ю майна.
3. Д╕╖, передбачен╕ частинами першою або другою ц╕╓╖ статт╕, вчинен╕ орган╕зованою групою або в особливо великому розм╕р╕, - караються позбавленням вол╕ на строк в╕д восьми до п'ятнадцяти рок╕в з позбавленням права об╕ймати певн╕ посади або займатися певною д╕яльн╕стю на строк до трьох рок╕в з конф╕скац╕╓ю кошт╕в або ╕ншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конф╕скац╕╓ю майна.
Прим╕тка. 1. Сусп╕льно небезпечним протиправним д╕янням, що передувало легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, в╕дпов╕дно до ц╕╓╖ статт╕ ╓ д╕яння, за яке Крим╕нальним кодексом Укра╖ни передбачено покарання у вид╕ позбавлення вол╕ на строк в╕д трьох ╕ б╕льше рок╕в (за винятком д╕янь, передбачених статтями 207 ╕ 212 Крим╕нального кодексу Укра╖ни) або яке визна╓ться злочином за крим╕нальним законом ╕ншо╖ держави ╕ за таке ж саме д╕яння передбачена в╕дпов╕дальн╕сть Крим╕нальним кодексом Укра╖ни та внасл╕док вчинення якого незаконно одержан╕ доходи.
2. Легал╕зац╕я (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, визна╓ться вчиненою у великому розм╕р╕, якщо предметом злочину були кошти або ╕нше майно на суму, що перевищу╓ ш╕сть тисяч неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян.
3. Легал╕зац╕я (в╕дмивання) доход╕в, одержаних злочинним шляхом, визна╓ться вчиненою в особливо великому розм╕р╕, якщо предметом злочину були кошти або ╕нше майно на суму, що перевищу╓ в╕с╕мнадцять тисяч неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян.

Стаття 2091. Умисне порушення вимог законодавства про запоб╕гання та протид╕ю легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом.

1. Повторне умисне неподання ╕нформац╕╖ про ф╕нансов╕ операц╕╖ або повторне умисне подання зав╕домо недостов╕рно╖ ╕нформац╕╖ про ф╕нансов╕ операц╕╖, як╕ п╕длягають внутр╕шньому або обов'язковому ф╕нансовому мон╕торингу, спец╕ально уповноваженому органу виконавчо╖ влади з питань ф╕нансового мон╕торингу, - кара╓ться штрафом в╕д одн╕╓╖ до двох тисяч неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян або обмеженням вол╕ на строк до двох рок╕в, або позбавленням вол╕ на той самий строк, з позбавленням права об╕ймати певн╕ посади або займатися певною д╕яльн╕стю на строк до трьох рок╕в.
2. Незаконне розголошення у будь-якому вигляд╕ ╕нформац╕╖, яка нада╓ться спец╕ально уповноваженому органу виконавчо╖ влади з питань ф╕нансового мон╕торингу, особою, як╕й ця ╕нформац╕я стала в╕дома у зв'язку з профес╕йною або службовою д╕яльн╕стю, - кара╓ться штрафом в╕д двох до трьох тисяч неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян або обмеженням вол╕ на строк до трьох рок╕в, або позбавленням вол╕ на той самий строк, з позбавленням права об╕ймати певн╕ посади або займатися певною д╕яльн╕стю на строк до трьох рок╕в". Кодекс Укра╖ни про адм╕н╕стративн╕ правопорушення,

"Стаття 1669. Порушення законодавства щодо запоб╕гання та протид╕╖ легал╕зац╕╖ (в╕дмиванню) доход╕в, одержаних злочинним шляхом.

Порушення вимог щодо ╕дентиф╕кац╕╖ особи, яка зд╕йсню╓ ф╕нансову операц╕ю, порушення порядку ре╓страц╕╖ ф╕нансових операц╕й, що п╕длягають первинному ф╕нансовому мон╕торингу, неподання, несво╓часне подання або подання недостов╕рно╖ ╕нформац╕╖ про так╕ ф╕нансов╕ операц╕╖ спец╕ально уповноваженого органу виконавчо╖ влади з питань ф╕нансового мон╕торингу, а також невиконання вимог щодо збер╕гання документ╕в, як╕ стосуються ╕дентиф╕кац╕╖ ос╕б, що зд╕йснюють ф╕нансов╕ операц╕╖, та документац╕╖ щодо проведених ними ф╕нансових операц╕й, - тягне за собою накладення штрафу на посадових ос╕б суб'╓кт╕в первинного ф╕нансового мон╕торингу в╕д п'ятдесяти до ста неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян.

Розголошення ╕нформац╕╖, яка нада╓ться спец╕ально уповноваженому органу виконавчо╖ влади з питань ф╕нансового мон╕торингу, або факту надання тако╖ ╕нформац╕╖ - тягне за собою накладення штрафу в╕д ста до трьохсот неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян".

Просимо з увагою в╕днестися до цього листа та спод╕ва╓мось на Ваше порозум╕ння у вир╕шенн╕ питань, пов'язаних виконанням законодавства з питань попередження та протид╕╖ легал╕зац╕╖ (в╕дмивання) доход╕в, отриманих злочинним шляхом.

Заруб╕н Костянтин Миколайович , заступник начальника адм╕н╕стративно-правового управл╕ння

(0642)58-05-84