Грошовi перекази

Нашi курси обмiну валют на 10.10.2006
В касі банку
  купiвля продаж
USD 5.03(-0.02) 5.07(-0.01)
EUR 6.32(-0.03) 6.44(0.04)
RUB 1.85 1.90
Докладніше

Оголошення


29.08.2007 Включення облігацій СП Банку до лістингу ПФТС
Східно-промисловий банк повідомляє що 28 серпня 2007р. процентні іменні облігації серії D, випущені в бездокументарній формі, випуск яких був зареєстрований 26.07.2007р. за №397/2/07-Т ДКЦПФР, пройшли процедуру лістингу та рішенням Департаменту фондових операцій ДП "Фондова біржа ПФТС" були допущені до обігу із включенням до Списку ПФТС (код ПФТС- OSPBD). Номінальна вартість одного цінного паперу 1000,00 грн., кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 5000 штук, частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія - 14,02% на дату лістинга. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках) - 100%. Власники облігацій мають право: отримувати номінальну вартість облігацій та процентний дохід у встановлені строки; здійснювати операції купівлі-продажу облігацій на вторинному біржовому та позабіржовому ринках; вільно розпоряджатись облігаціями (продавати, обмінювати, дарувати, заповідати, передавати в заставу тощо) з урахуванням умов випуску облігацій; продавати Емітенту облігації до закінчення терміну їх обігу для дострокового викупу, відповідно до умов їх обігу; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

10.08.2007 Випуск облігацій Серії "D"
"15" серпня 2007 року Східно-промисловий банк починає первинне розміщення облігацій Серії "D". Параметри емісії: Дата початку розміщення - 15 серпня 2007 р.; Емітент - Східно-Промисловий Банк; Серія - "D"; Об'єм емісії - 5 млн. грн.; Номінальна ставка купона 15,00%; Періодичність сплати відсотків - 91 день; Оферта - два рази на рік; Дата погашення - 19 червня 2012 р.; Тип розміщення - розміщення відкрите. Облігації Серії "D" проходять процедуру включення до котирувального листа та лістингу ПФТС. Рейтингове агентство ТОВ "Кредит-рейтинг" визначило довгостроковий кредитний рейтинг відповідних облігацій на рівні "uaBB+" із прогнозом "стабільний". Облігації Східно-Промислового Банка попередніх випусків обертаються на біржовому та позабіржовому ринку з 2003 року. Зазначаємо, що іменні процентні облігації Серії "А" та Серії "В" погашені в повному розмірі та у встановлені терміни. Щодо облігацій Серії "С", зазначаємо, що облігації знаходяться в обігу до 31 січня 2007 року, з початку обігу їх власникам фактично сплачено процентний дохід у сумі 1 464 376,20 грн. Зобов'язання виконуються у повному обсязі, процентний дохід сплачується своєчасно.

21.06.2007 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-промисловий комерційний банк", що знаходиться за адресою: 91047, м. Луганськ, вул. 26 Бакінскіх Комісаров, 155, (код за ЄДРПОУ 23478833, телефон (0642) 59-07-65, e-mail: vsv@vpbank.com.ua.), повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента: Протоколом Спостережної Ради Банку №5 від 20.06.2007р. звільнено з посади Члена Правління Банку Гуріну Наталію Петрівну (паспорт серії ЕК №420068, виданий 09.04.1997 року Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області). Особу звільнено за власним бажанням. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Займала дану посаду з 22.01.2007 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи нікого не призначено. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Заступник Голови Правління - Берьозкін Владислав Анатолійович.

14.06.2007 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-промисловий комерційний банк", що знаходиться за адресою: 91047, м. Луганськ, вул. 26 Бакінскіх Комісаров, 155, (код за ЄДРПОУ 23478833, телефон (0642) 59-07-65, e-mail: vsv@vpbank.com.ua.), повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента: у зв'язку зі звільненням з посади головного бухгалтера ТОВ "Компаня "Транспеле", Протоколом Загальних Зборів №2 від 12.06.2007р. звільнено з посади Голову Ревізійної комісії Банку М'ягченко Надію Іванівну (паспорт серії ЕК №831544, виданий 04.04.1998 Алчевським МВ УМВС України в Луганській області). Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Займала дану посаду з 16.06.2004. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи призначено Білоцерковську Поліну Йосиповну (паспорт серії ЕК №964942, виданий 13.11.1998 Ленінським РВ УМВС України в Луганській області). Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк дії повноважень Ревізійної комісії Банку. Інша посада яку обіймає: начальник фінансово-аналітичної служби - фінансовий контролер ТОВ "Компанія "Транспеле". Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Заступник Голови Правління - Берьозкін Владислав Анатолійович.

Архів
Оголошення
Нумізматам
Фінансовий довідник
Мапа сайту
Ваша думка

Які розділи нашого сайту Вас зацікавили?

Про банк
Кредитування
Депозити
Курси валют
Нумізматика
Тарифи
Новини
Цікаво все

[ ]


Міщенко Катерина Олександрівна , заступник начальника управління цінних паперів і маркетингу

(0642)590-765

 


Гостьова книга

Банк | Різне | Послуги | Клiєнтам | Контакти | Тарифи