Грошовi перекази

Перелік тарифів за послугами з обслуговування карткових рахунків юридичних осіб

№п/п Найменування послуг Діючий тариф Порядок оплати
1 Відкриття корпоративного карткового рахунку 15,00 У день відкриття рахунку
2 Виготовлення платіжної картки на ім` я довіреної особи клієнта* 10,00 Удень подання заяви про виготовлення картки
3 Плата за обслуговування кожної платіжної картки клієнта 1,00 Щомісячно
4 Заміна платіжної картки у випадках її втрати або зіпсування 15,00 У день звернення до Банку з проханням здійснити заміну
5 Видача готівки з платіжної картки за допомогою POS-терміналу та банкомату Банку безкоштовно -
6 Видача готівки з платіжної картки за допомогою POS-терміналу та банкоматів інших банків, які приймають картки ПС "УкрКарт" 1% від суми операції, але не менше 2,00 Наступного дня після здійснення операції
7 Зарахування коштів на картковий рахунок: 1% від суми операції У день зарахування коштів
8 Мінімальна сума початкового внеску на картковий рахунок 100,00 У день відкриття рахунку
9 Перегляд залишку карткового рахунку за допомогою банкомату
(за кожний випадок)
0,30 Наступного дня після здійснення операції
10 Зміна ПIН- коду за допомогою банкомату 10,00 Наступного дня після здійснення заміни
11 Поновлення ПIН- коду 10,00 У день надання послуги
12 Внесення платіжної картки до стоп-листа
Внесення платіжної картки до стоп-листа за ініціативою Банку, у разі попередження шахрайства, будь-яких незаконних або непогоджених з Банком дій
15,00

безкоштовно

Наступного дня після надання цієї послуги
13 Сплата за овердрафт за картковим рахунком при застосуванні дебетової схеми обслуговування рахунку:
- за умови погашення до кінця місяця, в якому він виник
- за умови погашення наступного місяця або пізніше


40% річних від суми
60% річних від суми


При надходженні коштів на картковий рахунок
14 Надання виписок з карткового рахунку один раз на місяць:
- при безпосередньому отриманні клієнтом у Банку
- при надсиланні поштою
- при надсиланні засобами електронного зв'язку

безкоштовно
14,00
10,00


Щомісячно
Щомісячно
15 Встановлення / зміна витратного ліміту по платіжній картці (за кожний випадок) 10,00 Одночасно із поданням заяви про встановлення/зміну ліміту
16 Незнижувальний залишок 1,5% від суми залишку -
17 Нарахування відсотків за користування залишками коштів на картковому рахунку 2% річних Щомісячно

* Термін дії Картки - 2 роки.

Москвіна Олена Іванівна , заступник начальника управління обслуговування корпоративних клієнтів

(0642)58-04-30

 


Гостьова книга

Банк | Різне | Послуги | Клiєнтам | Контакти | Тарифи